Zatrudnimy fizjoterapeutę

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie zatrudni fizjoterapeutę.

Wymagania  :

      –  ukończenie studiów magisterskich,

–    minimum 5-letnie doświadczenie w pracy z pacjentem na stanowisku mgr fizjoterapii,

  • ukończony kurs Mc Kenzie, PNF,
  • doświadczenie z zakresu masażu,
  • doświadczenie w pracy z dzieckiem w wadach postawy,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z pacjentem,
  • wysoka kultura osobista,
  • dobra organizacja pracy,
  • gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Mile widziane:

ukończone szkolenie z zakresu terapii manualnej i terapii tkanek miękkich

Wymagane dokumenty :
1.List motywacyjny ,

  1. CV,
  2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje, oraz 5-letnie doświadczenie w zawodzie.

Oferty należy składać do  dnia  18.09. 2017 r, w biurze SPGZOZ Rzezawa , ul. Wiśniowa 30,

tel. 14 685 84 10.