Zatrudnimy fizjoterapeutę

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie zatrudni fizjoterapeutę.

Wymagania  :

  –    ukończenie studiów magisterskich,

  –    minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z pacjentem na stanowisku mgr fizjoterapii,

  • doświadczenie z zakresu masażu,
  • doświadczenie w pracy z dzieckiem w wadach postawy,
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z pacjentem,
  • wysoka kultura osobista,
  • dobra organizacja pracy,
  • gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Mile widziane:

  •  kurs Mc Kenzie, PNF,ukończone szkolenie z zakresu terapii manualnej i terapii tkanek miękkich

Wymagane dokumenty :

  1. List motywacyjny
  2. CV,
  3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje, oraz 3-letnie doświadczenie w zawodzie.

Oferty należy składać do  dnia  07.03. 2019 r, w biurze SPGZOZ Rzezawa , ul. Wiśniowa 30,

Szczegóły związane z warunkami pracy i płacy można uzyskać pod numerem:

tel. 14 685 84 10, lub 883 123 471