Szczepienia przeciw grypie

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie szczepionek przeciw grypie dla pacjentów 75+ w ramach POZ

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną spowodowaną SARS-CoV-2, Minister Zdrowia mając na uwadze, że osoby powyżej 75 r. ż. znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka utraty zdrowia i życia, udostępnia bezpłatne szczepionki przeciw grypie w ramach POZ.

W związku z powyższym Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie prosi Pacjentów, którzy są zainteresowani szczepieniem o zapisywanie się  do dnia 11 grudnia 2020 r. do godz. 10.00 w ośrodkach zdrowia osobiście lub  pod numerami telefonów:

Ośrodek Zdrowia w Rzezawie: 14 612 78 18

Ośrodek Zdrowia w Bratucicach: 14 612 09 72