Ważna informacja dotycząca działania Gminy Rzezawa w zakresie profilaktyki jodowej

Ważna informacja dotycząca działania Gminy Rzezawa w zakresie profilaktyki jodowej.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Małopolskiego informujemy, że na terenie Gminy Rzezawa utworzonych będzie 10 punktów wydawania preparatu jodku potasu.

Są to działania rutynowe, przewidziane w przepisach prawa na wypadek ewentualnego wystąpienia skażenia radiacyjnego. Musimy być przygotowani na różne warianty wydarzeń, nawet te najmniej prawdopodobne.

Na chwilę obecną zagrożenie radiacyjne nie występuje.

W przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego akcję wydawania tabletek jodku potasu można rozpocząć dopiero po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W przypadku uruchomienia akcji wydawania tabletek jodowych będzie wydany oddzielny komunikat.

Wykaz punktów wydawania preparatów jodowych na terenie Gminy Rzezawa:

RZEZAWA

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzezawie

32-765 Rzezawa, ul. Kościelna 8

BRATUCICE

Ochotnicza Straż Pożarna w Bratucicach

32-712 Bratucice 12

KRZECZÓW

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeczowie

32-700 Krzeczów, ul. Św. Floriana 14

JODŁÓWKA

Ochotnicza Straż Pożarna w Jodłówce

32-765 Jodłówka 188

ŁAZY

Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach

32-765 Łazy 50A

BOREK

Ochotnicza Straż Pożarna w Borku

32-765 Borek 278

OKULICE

DĘBINA

Ochotnicza Straż Pożarna w Okulicach

Okulice 35, 32-712 Bratucice

DĄBRÓWKA

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce

32-765 Dąbrówka 1

BUCZKÓW

Dom Ludowy w Buczkowie

32-712 Buczków 137

OSTRÓW KRÓLEWSKI

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie Królewskim

32-765 Ostrów Królewski 102