Kontakt

Samodzielny Publiczny Gminny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w Rzezawie

Adres:

ul. Wiśniowa 30, 32-765 Rzezawa
tel. 14 68 58 410
email: biuro@spgzoz-rzezawa.pl

Tutaj jesteśmy: