Historia

Pierwszy ośrodek zdrowia w gminie Rzezawa rozpoczął swoją działalność w 1946 r. i znajdował się w Rzezawie. Ośrodek mieścił się w budynku prywatnym i przyjmował w nim jeden lekarz. Lata sześćdziesiąte, to nadal trudne warunki lokalowe dla ośrodka zdrowia w Rzezawie. Do 1962 roku w ośrodku  pracowali: lek. Stefan Kurek, lek. Adam Serwin, a w zastępstwie lek. Ślizowska, Zachradnik, Lew, Mitera. W tym okresie ośrodek mieścił się w budynku prywatnym u Państwa Puziów.

W lutym 1962 roku pracę w ośrodku zdrowia podjęła lekarz Kazimiera Wojas, która pracowała do grudnia 2013 roku będąc już na emeryturze. Sytuacja lokalowa uległa poprawie dopiero w latach siedemdziesiątych,  kiedy to w 1974 roku oddano do użytku nowy budynek ośrodka zdrowia. Wzrosła także liczba kadry medycznej. W 1980 roku oddana została do użytku mieszkańców gminy apteka. 6 XII 1999 roku oddano do użytku mieszkańców poradnię rehabilitacyjną.