Informacje dla pacjenta

  • Informacja dla Pacjentów: Skargi i wnioski można składać :

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
31-135 Kraków, ul. Batorego 24, tel. 12 29 88 404

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa, fax.: (22) 532 – 82 – 50, tel. 800 190 590, e-maill: sekretariat@bpp.gov.pl

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy i Lekarzy Dentystów
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 14, tel. 14 688 88 30

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
33-100 Tarnów, ul. Mostowa 10, tel. 696 54 54

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 44

Dyrektor SPGZOZ
32-765 Rzezawa, ul. Wiśniowa 30, tel. 14 685 84 10

  • Poza kolejnością przyjmowani są:

Inwalidzi Wojenni i Wojskowi (posiadający  „Książkę inwalidy wojennego (wojskowego)
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi” ( posiadający legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” )
Zasłużeni Dawcy Przeszczepu” ( posiadający legitymację  „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” )

Informacja dla dzieci

Polityka ochrony dzieci