Zamówienia publiczne

1.Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na „Wykonywania badań RTG na rzecz pacjentów SPGZOZ w Rzezawie prowadzonych na podstawie skierowań”  Termin składania ofert: 26.10.2021 r. godz. 11:30

2. Konkurs ofert „Wykonywania badań laboratoryjnych, hormonalnych i mikrobiologicznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie na podstawie skierowań.” – termin składania 04.11.2021 (Konkurs unieważniony)

3. Konkurs ofert „Wykonywania badań laboratoryjnych, hormonalnych i mikrobiologicznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie na podstawie skierowań.” – termin składania 15.11.2021 godz. 12:00 (unieważniony)