Zamówienia publiczne

1.Zakup i dostawa aparatu USG (2019-09-04 g. 14:00)

Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

2.Wykonywania  badań laboratoryjnych, hormonalnych i mikrobiologicznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzezawie  na podstawie skierowań

3. Zaproszenie do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, hormonalnych i mikrobiologicznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, oraz ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (do 9-12-2019 godz. 12:00)