Dostępność naszej strony

Dążymy do tego, aby nasze usługi były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Staramy się zapewnić, że nasza strona internetowa będzie łatwiejsza w użyciu i bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych, z  przekonaniem, że każda osoba ma prawo do życia z godnością, równością, komfortem i niezależnością.

Dostępność na stronie

Udostępniamy Widżet dostępności witryny UserWay obsługiwany przez dedykowany serwer dostępności. Oprogramowanie pozwala stronie poprawić zgodność z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG 2.1).

Włączanie menu ułatwień dostępu

Menu dostępności można włączyć, klikając ikonę menu dostępności, która pojawia się w środku strony. Po uruchomieniu menu dostępności poczekaj chwilę, aż menu dostępności wczyta się w całości.

Wyjaśnienie

Podejmujemy starania na rzecz ciągłej poprawy dostępności swojej witryny i usług w przekonaniu, że naszym wspólnym moralnym obowiązkiem jest umożliwienie bezproblemowego, dostępnego i niezakłóconego korzystania również osobom niepełnosprawnym. Pomimo naszych starań, aby wszystkie strony i treści na stronie  były w pełni dostępne, niektóre treści mogły jeszcze nie zostać w pełni dostosowane do najostrzejszych standardów dostępności. Może to wynikać z braku znalezienia lub zidentyfikowania najbardziej odpowiedniego rozwiązania technologicznego.

Kontakt

Jeśli chcesz zgłosić problem z dostępnością, masz pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: biuro@spgzoz-rzezawa.pl