Opieka koordynowana w POZ Rzezawa

  

NOWE KORZYŚCI DLA PACJENTÓW W RAMACH OPIEKI KOORDYNOWANEJ W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W SPGZOZ W RZEZAWIE

w ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzem specjalistą, pielęgniarką POZ i dietetykiem.  Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny:

 • kardiologii

Realizacja opieki koordynowanej w zakresie Kardiologia  dotyczy diagnostyki i leczenia:

 • nadciśnienie tętnicze
 • niewydolność serca
 • przewlekła choroba niedokrwienna serca
 • migotanie przedsionków

Oznacza to, że lekarz POZ będzie mógł zlecić Pacjentowi badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty. Leczenie jest oparte na indywidualnym planie leczenia (Indywidualnym Planie Opieki Medycznej) i uwzględnia nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.

 

Opieka koordynowana w POZ zapewnia dostęp do badań diagnostycznych z obszaru kardiologii takich jak:

 • EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG)
 • Holter EKG 24,48,72
 • Holter RR
 • USG Doppler tętnic szyjnych
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych
 • ECHO serca przezklatkowe
 • BNP (NT pro BNP)
 • albuminuria (stężenie albumin w moczu)
 • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)
 • konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie kardiologii (lekarz poz lekarz specjalista)
 • konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie kardiologii (pacjent lekarz specjalista)
 • porada dietetyczna

Co znaczy Indywidualny Plan Opieki Medycznej

Realizacja świadczeń w opiece koordynowanej odbywa się na postawie działania w tzw. Indywidualnym Planie Opieki Medycznej, który lekarz POZ ustala razem z pacjentem.

Lekarz pierwszego kontaktu:

 • przeprowadzi z pacjentem pogłębiony wywiad
 • bada go
 • analizuje wyniki badań diagnostycznych
 • ocenia aktualny stan zdrowia
 • ustala indywidualny plan działania – dalsze etapy postępowania
 • przekazuje  plan do realizacji ­

Kim jest koordynator?

Nad sprawną realizacją różnorodnych świadczeń zdrowotnych czuwa koordynator.

Do zadań koordynatora należy m.in.:

 • ustalanie terminów badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ oraz porad edukacyjnych i dietetycznych
 • przekazywanie informacji o kolejnych etapach terapii
 • dbanie o przepływ informacji pomiędzy wszystkimi realizatorami świadczeń zdrowotnych.

 

Co daje opieka koordynowana w POZ ?

Rozwiązania wprowadzone do podstawowej opieki zdrowotnej dzięki opiece koordynowanej  poprawiają jakość opieki i dostępność do świadczeń zdrowotnych.

Między innymi:

 • rozszerzają listę badań diagnostycznych realizowanych przez lekarza POZ
 • umożliwiają szybszy dostęp do opieki specjalistycznej
 • pozwalają podjąć działania edukacyjne –  dowiesz się więcej o swoim zdrowiu, zagrożeniach i profilaktyce
 • aktywizują pacjenta – będziesz mógł podjąć działania zgodnie z ustalonym planem.

Zapraszamy Państwa do korzystania z usług SPGZOZ w Rzezawie ul. Wiśniowa 30, 32-765 Rzezawa

tel: 14 612 78 18 ,  http://spgzoz-rzezawa.pl/