Zatrudnimy sprzątającą

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzezawie zatrudni pracownika na stanowisku:

sprzątaczki w wymiarze ¼ etatu, w Ośrodku Zdrowia w Bratucicach.

 Wymagania  :

  • wykształcenie : minimum zawodowe
  • umiejętności : dobra organizacja pracy, sumienność, dokładność
  • inne : dobry stan zdrowia

Wymagane dokumenty :
1.List motywacyjny

  1. CV

Oferty należy składać do  dnia  14.09. 2017 r, w biurze SPGZOZ Rzezawa , ul. Wiśniowa 30,

tel. 14 685 84 10 .